Wyniki konkursu fotograficznego “Moja Gmina w obiektywie”
Etap IV – Zima

W dniu 25 marca 2011 roku Komisja Konkursowa dokonała oceny zdjęć dostarczonych do Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie, zakwalifikowanych do IV etapu – “ZIMA” konkursu fotograficznego “Moja Gmina w obiektywie”.

W IV etapie konkursu wzięło udział 12 uczestników, dostarczono 28 zdjęć.

Komisja biorąc pod uwagę zgodność prac z regulaminem i tematyką konkursu
ustaliła następującą kolejność miejsc:

I miejsce – Artur Kowalik
“Kębłowice we mgle”

II miejsce – Mariusz Piątkowski
“Zima na wsi”

III miejsce – Tomasz Zawadzki
“Kościół w Naruszewie”

Wyróżnienia otrzymali:

Wszystkie nadesłane do I Etapu zdjęcia: