Historia Biblioteki

Siedziba biblioteki znajduje się pod adresem Naruszewo 19A.

W strukturze organizacyjnej biblioteki znajduje się Filia Biblioteczna w Nacpolsku.

Gminna Biblioteka Publiczna w Naruszewie zajmuje lokal o powierzchni 64 m2, składający się z czterech pomieszczeń: korytarza,  wypożyczalni, czytelni,  czytelni internetowej, pomieszczenia biurowego.

Biblioteka wyposażona jest w odpowiednią ilość mebli bibliotecznych.

W zakresie komputeryzacji biblioteka wyposażona jest w dziewięć komputerów z czego sześć komputerów przeznaczonych jest dla czytelników, trzy do prac bibliotecznych.

Biblioteka w Naruszewie posiada również drukarkę laserową, urządzenie wielofunkcyjne oraz drukarkę 3D.

Stan księgozbioru na koniec 2018 r. wynosi 19.512 woluminów.

Filia Biblioteczna w Nacpolsku zajmuje lokal o powierzchni 73 m2 składający się z jednego pomieszczenia i korytarza. Wyposażona jest w meble biblioteczne, w siedem komputerów z czego sześć jest dostępnych dla czytelników i jeden do prac bibliotecznych.

Stan księgozbioru na koniec 2018 r. wynosi 8.847 woluminów.

Łączny stan księgozbioru Gminnej Biblioteki w Naruszewie wynosi 28.359 woluminów.

W skład księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Filii Bibliotecznej wchodzi:

 • Literatura piękna dla dorosłych
 • Literatura piękna dla dzieci i młodzieży
 • Literatura popularno-naukowa
 • Księgozbiór podręczny

Biblioteka jest dobrze zaopatrzona w lektury szkolne dla uczniów szkół podstawowych i średnich.

Posiada aktualne nowości wydawnicze.

Biblioteka w Naruszewie czynna jest przez sześć dni w tygodniu od poniedziałku do soboty (52 godziny w ciągu tygodnia).

Filia w Nacpolsku czynna jest przez dwa dni w tygodniu (10 godzin w ciągu tygodnia).

Proces komputeryzacji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Naruszewie przebiegał następująco:

 • 2002 rok zakupiono ze środków własnych jeden komputer do Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie
 • 2008 rok zakupiono ze środków własnych jeden komputer do Biblioteki w Naruszewie
 • 2008 rok biblioteka otrzymała w ramach programu “IKONKA” trzy komputery dostępne dla czytelników i użytkowników biblioteki
 • 2010 rok zakupiono ze środków własnych komputer dla Filii Bibliotecznej w Nacpolsku
 • 2013 rok zakupiono ze środków własnych komputer do biblioteki w Naruszewie
 • 2014 rok zakupiono ze środków własnych jeden komputer (laptop) do biblioteki w Naruszewie
 • 2014 rok biblioteka otrzymała 2 komputery w darze (jeden od czytelnika, drugi od Urzędu Gminy) przeznaczone zostały dla użytkowników biblioteki
 • 2015 rok biblioteka otrzymała sześć komputerów (5 dla użytkowników i jeden laptop dla opiekuna czytelni internetowej) w ramach programu: Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego – “Mazowszanie”
 • 2015 rok sześć komputerów znajdujących się w Bibliotece w Naruszewie przeznaczonych dla użytkowników przekazano do Filii Bibliotecznej w Nacpolsku.

Zatrudnienie.

W Gminnej Bibliotece w Naruszewie zatrudnione są trzy osoby z czego dwie na pełnych etatach na stanowiskach bibliotekarskich – Dyrektor i Starszy Bibliotekarz oraz główny księgowy na 1/5 etatu.

Filia w Nacpolsku obsługiwana jest przez pracowników Biblioteki w Naruszewie.

Pierwsze wzmianki o Naruszewskiej Bibliotece pojawiają się w zapiskach kościelnych na przełomie XIX i XX wieku. Przebywał wtedy w Naruszewie młody student Antoni Bossak, który ożywiał życie kulturalne wsi. Zorganizował przedstawienie pt. ” Niemieckie zaloty i jakieś tam niewybredne facecje” które zostało wystawione w stodole u ówczesnego wójta Aleksandra Karabina. Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży biletów na spektakl zakupił 150 książek, z których stworzył pierwszą bibliotekę w Naruszewie. Dalsze losy powstałej wtedy biblioteki nie są znane.

Gminna Biblioteka Publiczna w Naruszewie powstała (wg zapisu z księgi inwentarzowej) w 1949 roku jako Biblioteka Gromadzka w Naruszewie ( do 1972 roku ).

Od chwili powstania w 1949 r. lokalizacja biblioteki przebiegała następująco:

 • 1949 – 1952 – biblioteka znajdowała się w szkole,
 • 1952 – 1955 – przeniesiona została do wynajmowanego drewnianego budynku w Nowym Naruszewie, zajmowała lokal o powierzchni 15 m2,        
 • 1955 – 1960 – biblioteka przeniesiona została do budynku gminy,
 • 1960 – 1975 – przeniesiona została do wynajmowanego budynku w centralnej części Naruszewa w pobliżu kościoła, do 1970 r. zajmowała lokal o powierzchni 18 m2, w 1970 roku powiększono lokal biblioteki do 34 m2,
 • 1975 – 1991 – mieściła się w budynku sąsiadującym ze Szkołą Podstawową w Naruszewie, zajmowała lokal składający się z dwóch pomieszczeń o powierzchni 46 m2,
 • 1991 – do chwili obecnej – biblioteka znajduje się w starej części budynku urzędu gminy, w którym wcześniej były pomieszczenia biurowe urzędu, zajmuje lokal o powierzchni 64 m2.

Osoby zatrudnione od początku oficjalnego powstania Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie:

 • 1949 – 1952 r. – brak danych
 • 1952 -1958 r. – Natalia Dymińska – pracownik biblioteki

Na terenie gminy Naruszewo oprócz Biblioteki w Naruszewie funkcjonowały dwie Biblioteki Gromadzkie w Nacpolsku i Radzyminie, które od 1972 roku stały się filiami Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie i działały w jej strukturze.

Biblioteka w Nacpolsku powstała w 1961 roku (wg zapisu z księgi inwentarzowej).

W latach:

 • 1961 – 2005 – biblioteka mieściła się w starym drewnianym (zabytkowym) budynku będącym własnością gminy, zajmowała lokal o powierzchni 16 m2,
 • 2005 – 2015 – znajdowała się w nowej dobudowanej części Szkoły Podstawowej, zajmowała lokal o powierzchni 46 m2,
 • 2015 – do chwili obecnej – zlokalizowana jest w innej części Szkoły Podstawowej i zajmuje lokal o powierzchni 73 m2.

Biblioteka w Radzyminie powstała w 1956 roku (wg zapisu z księgi inwentarzowej).

W latach:

 • 1956 – 1988 – biblioteka mieściła się w budynku Gminnej Spółdzielni, zajmowała lokal o powierzchni 14 m2
 • 1988 – 2002 – biblioteka mieściła się w budynku prywatnym, zajmowała lokal o powierzchni 26 m2

30 kwietnia 2002 roku Filia zakończyła swoją działalność. Została zlikwidowana decyzją Rady Gminy. Likwidacja Filii była skutkiem zmniejszającego się czytelnictwa. Czynniki takie jak: likwidacja Gminnych Spółdzielni, przeniesienie Banku Spółdzielczego do Naruszewa, likwidacja Poczty, spowodowały że miejscowość była mniej uczęszczana przez mieszkańców gminy, czytelnicy rezygnowali z usług filii i przenosili się do Biblioteki w Naruszewie. Bezcelowe było utrzymywanie Filii w Radzyminie dla ciągle zmniejszającej się liczby czytelników i wypożyczeń. Księgozbiór filii uległ selekcji,  aktualna i użyteczna część księgozbioru została przejęta przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Naruszewie, książki zdezaktualizowane i zniszczone zostały przekazane na makulaturę.

Działalność kulturowo oświatowa.

Ważniejsze wydarzenie czytelnicze i kulturalne to:

 • Spotkania z pisarką p. Wiolettą Piasecką – (2 czerwca 2010 r., 15,16 września 2010 r.) dla dzieci z gminy Naruszewo.
 • Konkurs fotograficzny “Moja gmina w obiektywie” podzielony na cztery pory roku ( 15 kwietnia 2010 r., 21 marzec 2011 r. ).
 • Ferie zimowe “Zima w bibliotece” – zajęcia w języku angielskim, turnieje gier planszowych, spotkania z astronomią, pokaz domowego planetarium ( 15 luty 2011 r. – 24 luty 2011 r.),
 • I Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci – „Tajemnicze Święta Skrzata” (6 grudzień 2011 r.),
 • Ferie z biblioteką – zajęcia plastyczne (bukiet na Dzień Babci i Dziadka), turnieje gier planszowych ( 17 styczeń 2012 r. – 26 styczeń 2012 r.),
 • II Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci – „Magiczna Księga” ( 4 grudzień 2012 r.),
 • Ferie w bibliotece – warsztaty taneczne ( 4 luty 2013 r. – 8 luty 2013 r. ),
 • Spotkanie z pisarzem Wiesławem Drabikiem autorem książek dla dzieci ( 9 październik 2013 r. ),
 • III Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci – „Świąteczna Przygoda” ( 5 grudzień 2013 r.),
 • Ferie 2014 r. – “Stwórzmy sobie bajkę” – zajęcia literackie ( 24 luty 2014 r. – 27 luty 2014 r. ),
 •  Koncert dla seniorek “Być kobietą, być kobietą…” ( 8 marzec 2014 rok ),
 • Spotkanie autorskie z p. Zbigniewem Kołba autorem książki “Krioterapia, to warto wiedzieć”  ( 17 czerwiec 2014 r. ),
 • “Spotkania z bajkami” dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Naruszewie (czerwiec 2014 r.),
 • IV Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci – „Awanturka z Leśnego Podwórka”( 17 grudzień 2014 r.),
 • Artystyczne ferie – zajęcia plastyczne ( 26 styczeń 2015 r. – 30 styczeń 2015 r. ),
 • Konkurs fotograficzny „Gmina Naruszewo na starych fotografiach” ( 2015 r.),
 • V Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci – „Gdzie jesteś Święty Mikołaju?” ( 8 grudzień 2015 r.),
 • Ferie 2016 – bal karnawałowy, spotkanie z piratami, figle i psoty ( 9 luty 2016 r. – 11 luty 2016 r. ),
 • Spotkanie autorskie z p. Jerzym Kostowskim autorem książki „Przywilej wyboru” (12 maj 2016 r.),
 • Wakacyjne zabawy: “Z wizytą w smerfowym lesie” ( sierpień 2016 r. ),
 • Udział w “Płońskich zaduszkach – pamięć za serce” – prezentacja zdjęć “Nasze cmentarze”, recytacja tekstu “Jest dzień narodzin” ( 2016 rok ),
 • Spotkanie dla młodzieży z terenu gminy Naruszewo z pisarzem p. Zbigniewem Masternakiem autorem książek m.in.  “Nędzole” czy “Niech żyje wolność”
 • Spotkanie autorskie dla młodzieży gimnazjum gminy Naruszewo z p. Jerzym Kostowskim autorem książki “Przywilej wyboru” (12 maj 2016 r.) ,
 • VI Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci – „Spotkanie z elfami” (6 grudzień 2016 r.),
 • Współorganizacja konkursu plastycznego „Kartka z kalendarza – Gmina Naruszewo widziana oczami dzieci i młodzieży szkolnej” ( maj 2017 r. ),
 • Spotkanie pisarzem z p. Tomem Justyniarskim autorem książek dla dzieci m.in. “Psie troski”( 2 czerwiec 2017 r.),
 • VII Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci – „Mikołaj w wiosce smerfów” (4, 5, 12, 13 grudzień 2017 r.),
 • VIII Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci – „Spotkanie z Mikołajem” ( 6,7 grudzień 2018 r.),
 • Koncert kolędowy dla seniorów ( 7 grudzień 2018 r.),
 • Współorganizacja konkursu plastycznego „Kartka z kalendarza – Sto lat Niepodlagłości Polski” ( maj 2018 r. ),
 • Zajęcia plastyczne z dziećmi z terenu Gminy Naruszewo ( odbywające się raz w tygodniu w świetlicach wiejskich w Naruszewie i Radzyminie oraz w Filii Bibliotecznej w Nacpolsku, od marca 2018 r. do chwili obecnej ),
 • Współorganizacja III edycji konkursu plastycznego „Kartka z kalendarza – Ja i moja rodzina” ( maj 2019 r. ),

Wystawy artystyczne:

 • Wystawa malarstwa p. Adama Witkowskiego (16 marzec 2018 r. – 06 kwiecień 2018 r.),
 • Wystawa fotograficzna p. Katarzyny Rólka (17 kwiecień 2018 r. – 29 maj 2019 r.)
 • Wystawa malarstwa p. Krystyny Piaseckiej-Zielińskiej (01 czerwca 2018 r.- 03 lipiec 2018 r.)
 • Wystawa malarstwa p. Marleny Lewandowskiej (13 sierpień 2018 r.- 20 wrzesień 2018 r.),
 • Wystawa malarstwa i grafiki p. Piotra Krupczyńskiego (20 wrzesień 2018 r.- 18 październik 2018 r.),
 • Wystawa malarstwa p. Grzegorza Filipczyka (13 listopad 2018 r. – 13 grudzień 2018 r.),
 • Wystawa malarstwa i fotografii „Młode talenty z powiatu płońskiego” (29 styczeń 2019 r.),

Zestawienia tabelaryczne dotyczące stanu księgozbioru i udostępniania zbiorów (na podstawie danych GUS i sprawozdań bibliotecznych) :

Naruszewo

LataIlość placówek: filie oraz punkty biblioteczneStan faktyczny księgozbioruIlość czytelnikówIlość wypożyczeń
1950900b.d.b.d.
1960                             8 p.b.289548410082
1970                            10 p.b.467272812813
1980                            11 p.b.748285811518
1990                            14 p.b.1162278116179
2000131674559308
2010175836458503
2018195128428491
 

Nacpolsk

LataIlość placówek: filie oraz punkty biblioteczneStan faktyczny księgozbioruIlość czytelnikówIlość wypożyczeń
1950
1960
19709 p.b.304362216969
19805 p.b.64184674102
19906 p.b.78523285466
200078301872953
201086952642776
201888472372981
     

Radzymin

LataIlość placówek: filie oraz punkty biblioteczneStan faktyczny księgozbioruIlość czytelnikówIlość wypożyczeń
1950
1960b.d.b.d.b.d.b.d.
1970631385065099
1980357392793347
1990468273224306
200067691251396
2010
2018
     

RAZEM: Naruszewo, Nacpolsk, Radzymin

LataIlość placówek: filie oraz punkty biblioteczneStan faktyczny księgozbioruIlość czytelnikówIlość wypożyczeń
1950b.d.900b.d.b.d.
19608 p.b.289548410082
197010 p.b.467272812813
19802F                    19 p.b.19639160418967
19902F                    24 p.b.26301143125951
20002F                      –2776676713657
20101F                      –2627890911279
20181F                      –28359107911472
     

Opracowała:
Anna Jarosiewicz
Dyr. GBP Naruszewo