Wyniki konkursu fotograficznego – “Moja Gmina w obiektywie”
Etap I – Wiosna

W dniu 24 czerwca 2010 roku Komisja Konkursowa dokonała oceny zdjęć dostarczonych do Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie, zakwalifikowanych do I etapu – “WIOSNA” konkursu fotograficznego “Moja Gmina w obiektywie”.

W I etapie konkursu wzięło udział 16 uczestników, dostarczono 44 zdjęcia.

Komisja biorąc pod uwagę zgodność prac z regulaminem i tematyką konkursu
ustaliła następującą kolejność miejsc:

I miejsce <br>"Krajobraz z naturalnym zagłębieniem terenu"
I miejsce – Grażyna Kłosiewicz
“Krajobraz z naturalnym zagłębieniem terenu”

II miejsce – Mariusz Piątkowski
“Między niebem a rzepakiem – Wróblewo”

III miejsce – Joanna Derdzikowska
“Płacząca wierzba”

Wyróżnienia otrzymali:

Wszystkie nadesłane do I Etapu zdjęcia: