II Spotkania Mikołajkowe dla dzieci
Spektakl teatralny pt. “Magiczna Księga”

We wtorek, 4 grudnia 2012 roku w remizie OSP w Naruszewie odbyły się spektakle mikołajkowe dla dzieci z terenu gminy Naruszewo (odpowiednio o godz. 13:15 i 15:00). Spektakl teatralno-muzyczny pt. “Magiczna Księga” został wystawiony przez grupę teatralną “MASKA”, na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie.

Z pomocą dwójki aktorów krakowskiego Teatru Maska, dzieci mogły poznać historię „Dziewczynki z zapałkami”, „Jasia i Małgosi” oraz „Żabiego króla”. Mali widzowie spontanicznie reagowali na występ – śmiali się, odpowiadali na pytania i podpowiadali aktorom treść bajek.  Bohater spektaklu – króliczek, przekonał dzieci, że czytanie książek może być bardzo dobrą i ciekawą formą spędzania wolnego czasu, a na kartach książek są zapisane opowieści o niesamowitym, fascynującym świecie, który warto poznać. Na zakończenie każdego spektaklu dzieci odwiedził Św. Mikołaj. Pomocnice Św. Mikołaja – śnieżynki obdarowały dzieci prezentami, a każdy z obecnych mógł zrobić pamiątkowe zdjęcie ze Św. Mikołajem.

W spektaklach mikołajkowych udział wzięło łacznie ok. 160 dzieci.

Wójt Gminy Naruszewo oraz Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie dziękują wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację spektakli mikołajkowych dla dzieci.

W szczególności za pomoc w przygotowaniu spektakli teatralnych dziękujemy:

  • Państwu Agnieszce i Tomaszowi Tomaszewskim,
  • Państwu Żanecie i Arturowi Salomonowicz,
  • Pani Annie Raczkowskiej i uczniom z Zespołu Szkół w Naruszewie.

Spektakl zorganizował Urząd Gminy w Naruszewie wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Naruszewie.


Spotkanie mikołajkowe (godz. 13:50)


Spotkanie mikołajkowe (godz. 15:00)